دكتر نسرین نورشاهی

رتبه علمی :استادیار

سمت : رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

تحصیلات :دکترای تخصصی

نشانی :بلوار نلسون ماندلا (آفريقا) - خیابان گلفام - پلاک 70

پست الکترونیکی :n.nourshahi@irphe.ir

نمابر :22050338

تلفن :22047393

سوابق اشتغال :

اطلاعات بيشتر