صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1395/9/6

تعداد صفحه : 4

1-1عنوان جلسه :

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ 06/09/95

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان:

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر محمد فرهادی

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر نسرین نورشاهی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1. دكتر محمد فرهادی – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئيس هيأت امنا 2. دكتر عبدالرضا باقری - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه 3. دکتر وحید احمدی - معاون پژوهش و فناوری وزارت و رئيس كميسيون دائمي هيأت امنا 4. دكتر نسرین نورشاهی - رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير هيأت امنا 5. دکتر رضا گرایی نژاد - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 6. دكتر سيروس علیدوستی - رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران 7. دكتر حميد كاظمي - رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور 8. دكتر رضا قراخانلو - رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي 9. دكتر عباسی شوازی - رئيس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 10. مهندس عباس صدری - عضو هیأت امنا 11. دكتر حسین غریبی - عضو هیأت امنا 12. دکتر حسین سلیمی - عضو هیأت امنا 13. دکتر جواد هروی - عضو هیأت امنا 14. دکتر سیدمحمد بهشتی - عضو هیأت امنا 15. مهندس محمدحسن انتظاری- عضو هیأت امنا

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 06/09/1395