صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1395/3/24

تعداد صفحه : 20

1-1عنوان جلسه :

صورتجلسه سی و سومین نشست هیأت امنای منطقه دو پژوهشی مورخ 24/03/1395

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 15

ساعت خاتمه: 18:15

1-5  مکان: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر محمد فرهادی

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر نسرین نورشاهی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1-دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جلسه، 2-دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه، 3-دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا، 4-دکتر نسرین نورشاهی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر جلسه، 5-دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 6-دکتر حمید کاظمی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 7-دکتر رضا قراخانلو، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 8-دکتر عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، 9-مهندس عباس صدری، عضو هیأت امنا، 10-دکتر حسین غریبی، عضو هیأت امنا، 11-دکتر حسین سلیمی، عضو هیأت امنا، 12-دکتر جواد هروی، عضو هیأت امنا

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: 1-نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 2-دکتر سید محمد بهشتی، عضو هیأت امنا، 3- مهندس محمدحسن انتظاری، عضو هیأت امنا

1-11  ساير شرکت کنندگان: 1-سعید رضایی، معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه، 2-دکتر رضا محمدی، رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت سازمان سنجش آموزش کشور، 3- ندا رضایی، کارشناس دبیرخانه هیأت امنا

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 24/03/1395