صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1394/2/6

تعداد صفحه : 10

1-1عنوان جلسه :

سی و یکمین نشست هیأت امنا منطقه دو پژوهشی مورخ 6/2/94

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 8:30

ساعت خاتمه: 10:40

1-5  مکان: دفتر مقام عالی وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر محمد فرهادی

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر نسرین نورشاهی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1. دكتر محمد فرهادی وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا 2. دكتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه 3. دكتر نسرین نورشاهی رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير هيأت امنا 4. دكتر احمدی معاون پژوهش و فناوری و رئيس كميسيون دائمي هيأت امنا 5. دكتر سیروس علیدوستی رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران 6. دكتر محمد ابوئی اردکان رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور 7. دكتر رضا قراخانلو رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي 8. دكتر عباسی شوازی رئيس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 9. مهندس عباس صدری عضو هیأت امنا 10. دکتر سیدمحمد بهشتی عضو هیأت امنا 11. دكتر حسین غریبی عضو هیأت امنا 12. دکتر حسین سلیمی عضو هیأت امنا

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: مهندس محمدحسن انتظاری عضو هیأت امنا نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دکتر جواد هروی عضو هیأت امنا

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 06/02/1394