صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1393/10/8

تعداد صفحه : 8

1-1عنوان جلسه :

مصوبات سی امین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنا منطقه دو پژوهشی مورخ 8/10/93

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 14

ساعت خاتمه: 16

1-5  مکان: دفتر مقام عالی وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر محمد فرهادی

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر نسرین نورشاهی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

1. دكتر محمد فرهادی – مقام عالی وزارت و رئيس هيأت امنا 2. دكتر سعید سمنانیان - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه 3. دكتر نسرین نورشاهی - رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير هيأت امنا 4. دكتر سيروس علیدوستی - رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران 5. دكتر محمد ابوئی اردکان - رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور 6. دكتر رضا قراخانلو - رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي 7. دكتر عباسی شوازی - رئيس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 8. عباس صدری - عضو هیأت امنا 9. دكتر حسین غریبی عضو - هیأت امنا 10. دکتر جواد هروی - عضو هیأت امنا

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: 1. نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 2. دکتر حسین سلیمی - عضو هیأت امنا 3. دکتر سیدمحمد بهشتی - عضو هیأت امنا 4. دكتر وحید احمدی - معاون پژوهش و فناوری و رئيس كميسيون دائمي هيأت امنا 5. مهندس محمدحسن انتظاری- عضو هیأت امنا

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 08/10/1393