صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1393/7/27

تعداد صفحه : 7

1-1عنوان جلسه :

مصوبات بیست و نهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنا منطقه دو پژوهشی مورخ 27/7/93

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 8:30

ساعت خاتمه: 10:30

1-5  مکان: دفتر مقام عالی وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر محمد علی نجفی

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر نسرین نورشاهی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

دكتر محمد علی نجفی – سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا دكتر سعید سمنانیان - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه دكتر نسرین نورشاهی - رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير هيأت امنا دكتر وحید احمدی - معاون پژوهش و فناوری و رئيس كميسيون دائمي هيأت امنا دكتر سيروس علیدوستی - رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران دكتر محمد ابوئی اردکان - رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور دكتر رضا قراخانلو - رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي دكتر عباسی شوازی - رئيس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور عباس صدری - عضو هیأت امنا مهندس محمدحسن انتظاری- عضو هیأت امنا نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دکتر حسین سلیمی - عضو هیأت امنا دكتر حسین غریبی عضو - هیأت امنا دکتر جواد هروی - عضو هیأت امنا دکتر سیدمحمد بهشتی - عضو هیأت امنا

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر محمد علی نجفی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر نسرین نورشاهی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 27/07/1393