صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1391/28/3

تعداد صفحه : 5

1-1عنوان جلسه :

بیست و چهارمین نشست عادي از دوره سوم هيأت امناي منطقه دو پژوهشي مورخ 28/3/1391

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 9

ساعت خاتمه: 11

1-5  مکان: دفتر مقام عالي وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر کامران دانشجو

سمت: وزير علوم، تحقيقات و فناوري

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مسعود هادیان دهکردی

سمت: رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

1-8  حاضرين جلسه:

دكتر کامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا دكتر مسعود هادیان دهکردی رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير هيأت امنا دكتر مهدي ايرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه دكتر فاطمي رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران حجت¬الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی روشن رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دكتر قدسی پور رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور دكتر طالب¬پور رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي دكتر محمودی رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه دکتر محمد کرم پور عضو هیأت امنا حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر علی عباسی عضو هیأت امنا دکتر محمد حسن بازیار عضو هیأت امنا دكتر مرتضی منتظری قهجاورستانی عضو هیأت امنا دکتر منصور انبیاء عضو هیأت امنا دکتر رضا مظفری نیا عضو هیأت امنا دکتر رضا مظفری نیا عضو هیأت امنا

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: مدیر کل دفتر الگوی اسلامی ایرانی و توسعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دكتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهشي و فناوری و رئيس كميسيون دائمي هيأت امنا

1-11  ساير شرکت کنندگان: ندا رضایی کارشناس دبیرخانه هیأت امنا منطقه دو پژوهشی

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دكتر کامران دانشجو

وزير علوم، تحقيقات و فناوري

 

 

دكتر مسعود هادیان دهکردی

رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

تاريخ درج در سايت : 18/5/1391