صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1390/6/16

تعداد صفحه : 13

1-1عنوان جلسه :

بیست و سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امناء منطقه دو پژوهشی مورخ 16/06/1390

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 10

ساعت خاتمه: 12:15

1-5  مکان: دفتر مقام عالی وزارت

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر کامران دانشجو

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر مسعود هادیان دهکردی

سمت: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

1-8  حاضرين جلسه:

دکتر کامران دانشجو، دکتر مهدی ایرانمنش، دکتر مسعود هادیان دهکردی،دکتر مهدی نژاد نوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی عباسی، دکتر محمدحسن بازیار، دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانی، دکتر منصور انبیا، دکتر سیدامید فاطمی، دکتر کرم پور، دکتر محمدمهدی طهرانچی، دکتر محمدجواد محمودی

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب: دکتر رضا مظفری نیا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر اعرافی، دکتر قدسی پور، دکتر سیف الدین

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

 

 

 

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دکتر مسعود هادیان دهکردی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

تاريخ درج در سايت : 23/09/1390