صورتجلسه 

تنظيم کننده : ندا رضایی

تاريخ : 1389/12/18

تعداد صفحه : 4

1-1عنوان جلسه :

نشست فوق‌العاده هيأت امناي منطقه دو پژوهشي مورخ 18/12/1389

1-2 واحد برگزار کننده : مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1-4 زمان :  

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

1-5  مکان:

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دکتر کامران دانشجو

سمت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر مسعود هادیان دهکردی

سمت: رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

1-8  حاضرين جلسه:

1. دكتر کامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا 2. دكتر مسعود هادیان دهکردی رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير هيأت امنا 3. دكتر مهدي ايرانمنش معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی 4. دكتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهشي و رئيس كميسيون دائمي هيأت امنا 5. دكتر شهرياري دبير محترم شوراي عالي اطلاع‌رساني و عضو هیأت امنا 6. دكتر آذر رئیس محترم مرکز آمار ایران و عضو هیأت امنا 7. مهندس رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات و ارتباطات و عضو هیأت امنا 8. دكتر فاطمي رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران 9. حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر اعرافي رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 10. دكتر قدسی پور رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور 11. دكتر محمودی رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه 12. دكتر طهرانچی رئيس مركز نشر دانشگاهي 13. دكتر عليدوستي عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران و عضو هیأت امنا 14. دكتر شفازند عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو هیأت امنا 15. حجت‌الاسلام و المسلمين قمي معاون ارتباطات بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري و عضو هیأت امنا 16. دكتر طالب پور رئيس پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 17. دکتر سیف الدین مدیر کل دفتر الگوی اسلامی ایرانی و توسعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان:

2-دستور جلسه:

برقراری فوق العاده جذب هیأت امنای کارکنان غیر هیأت علمی

 

 

 

3- مصوبات:

هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و با برقراری فوق العاده جذب هیأت امنا برای کارکنان غیر هیأت علمی رسمی و پیمانی مؤسسات عضو هیأت امناء منطقه دو پژوهشی به شرح جدول زیر موافقت نمود و همچنین مقرر گردید اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه از اسفند ماه سال 1389 از محل درآمد اختصاصی و از ابتدای سال 1390 بر اساس بند یاد شده از محل اعتبارات هزینه ای پیش بینی و تأمین گردد. - کارشناسی ارشد و دکتری تا 10 سال تا 2000000 ، 10 تا 20 سال تا 2250000، بیشتر از 20 سال تا 2500000 - کاردانی و کارشناسی تا 10 سال تا 1750000 ، 10 تا 20 سال تا 2000000، بیشتر از 20 سال تا 2250000 - دیپلم و زیر دیپلم تا 10 سال تا 1500000 ، 10 تا 20 سال تا 1750000 ، بیشتر از 20 سال تا 2000000 تبصره: کارکنان قراردادی کار مشخص و معین از مفاد این مصوبه صرفاً تحت عنوان «سایر پرداخت ها» مندرج در قرارداد مربوطه بهره مند می گردند.

 

 

 

دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دكتر مسعود هادیان دهکردی

رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

تاريخ درج در سايت : 18/12/1389