صورتجلسه 

تنظيم کننده : -

تاريخ : 1375/4/2

تعداد صفحه : 2

1-1عنوان جلسه :

سومين جلسه از دوره دوم هيات امناي منطقه دو پژوهشي

1-2 واحد برگزار کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي

1-4 زمان :  

ساعت شروع: 14:30

ساعت خاتمه:

1-5  مکان: وزارت فرهنگ و آموزش عالي

1-6  رئيس جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

سمت: وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء

1-7 دبير جلسه:  نام و نام خانوادگي: دكتر سيدمهدي گلشني

سمت: رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناء

1-8  حاضرين جلسه:

1- آقاي دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء 2- " " نادرقلي قورچيان ـ عضو هيات امناء 3- " " غلامرضا اعواني ـ عضو هيات امناء 4- " " علي شريعتمداري ـ عضو هيات امناء 5- " " رضا داوري ـ عضو هيات امناء 6- " " محمدحسن شجاعي‌فرد ـ عضو هيات امناء 7- " " سيدمهدي گلشني ـ رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناء 8- " " غلامعلي افروز ـ رئيس موسسه بين‌المللي روشهاي آموزش بزرگسالان 9- " " حسين زمرديان ـ رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي 10- " " حسين رحمان سرشت ـ رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 11- " " علي اصغر توفيق ـ رئيس دانشگاه جامع تكنولوژي 12- " " فتح‌اله مضطرزاده ـ سرپرست مركز تحقيقات علمي كشور 13- جناب حجت‌الاسلام آقاي دكتر احمد احمدي ـ رئيس سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 14- آقاي دكتر حسين غريبي ـ رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي كشور [ايران] 15- آقاي علي كبيري ـ نماينده سازمان برنامه و بودجه

1-9 متاخرين:

1-10 اعضاي غايب:

1-11  ساير شرکت کنندگان: 1- آقاي بهاءالدين شريعت: مدير كل دفتر هياتهاي امناء و هيات مميزه مركزي

2-دستور جلسه:

 

 

 

3- مصوبات:

در اين جلسه موضوع بودجه تفصيلي سال 1375 موسسات عضو منطقه مطرح و پس از بررسي بشرح پيوست به تصويب رسيد.
ضمناً مقرر شد:
1- عملكرد موسسات عضو منطقه در اختيار اعضاي هيات قرار گيرد.

2- در مورد بودجه تفصيلي كميسيون دائمي كار كارشناسي نموده و پيشنهاد لازم را به هيات ارائه نمايد.
3- اطلاعات كامل و معيارهاي مشخص تنظيم بودجه همراه با نمونه فرمهاي 1-2-3-1/3-2/3 بعنوان محورهاي اصلي تنظيم بودجه براي اعضاي هيات ارسال شود.
4- آمار كلي بودجه در قالب حركت كلي تحقيقات، سنجيده و ارزيابي شود.

 

 

 

دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس هيات امناء

 

 

دكتر سيدمهدي گلشني

رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دبير هيات امناء

تاريخ درج در سايت : 5/11/1385